Kuptimi i endrrave sipas islamit shtatzania

Tha : Thuhet që ëndërrat janë tre llojesh: të folurit
Sa më shumë që i kushtojmë vëmendje ëndrrave aq më shumë i mbajmë mend ato
Më poshtë
Disa ëndrra mbajnë disa lajme për të ardhmen e afërt ose të largët, dhe këto ëndrra janë pjesë e profetësisë
/body>